Director general executiv

Oraș : Buzau
Departament / industrie : Management
Tip angajare : Full time

Ce vei face ?

    Stabilirea in acord cu reprezentantii AGA si cu echipa de management, a obiectivelor generale, specifice si operationle ale firmei pe termen scurt, mediu si lung.  
    Identificarea si alocarea resurselor financiare, informationale, materiale si umane din firma, in vederea realizarii obiectivelor propuse.
    Elaborarea si avizarea planurilor de investitii financiare, tehnologice si de resurse umane
    Organizarea structurilor organizationale in functie de necesitatile firmei si de activitatile planificate.

    Comunica obiectivele generale, specifice si operationale ale firmei personalului la toate nivelele ierarhice inferioare.
    Dispune intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza analizelor efectuate.
    Asigura coordonarea tuturor departamentelor din cadrul firmei.  
    Asigura identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit.
    Elaboreaza proiectul de buget si proiectul de achizitii tehnologice, in vederea satisfacerii gradului de rentabilitate si competitivitate pe piata ale firmei..
    Dispune intocmirea si / sau avizarea documentatiei pentru investitii.
    Organizeaza activitatile departamentelor si asigura numirea directorilor de departamente sau a sefilor de birouri.
    Incheie actele juridice in numele firmei, conform imputernicirii acordate de catre AGA.
    Colaboreaza cu autoritatile locale, regionale si nationale in vederea indeplinirii obiectivelor macroeconomice si a celor organizationale.
    Negociaza Contractul Colectiv de Munca si Contractele Individuale de Munca.
    Dispune efectuarea evaluarilor performantelor din firma si avizeaza evaluarile individuale anuale.
    Asigura stabilirea unor criterii obiective de evaluare a performantelor angajatilor din firma.
    Organizeaza, controleaza si supervizeaza activitatile Departamentelor de Cercetare-Proiectare, de Productie, de Marketing, Financiar-Contabil, Administrativ, Resurse Umane si / sau ale altor departamente din cadrul firmei.
    Asigura respectarea reglementarilor si normelor legale in vigoare in cadrul activitatii decizionale.
    Urmareste aplicarea deciziilor luate si evalueaza efectele acestora.
    Analizeaza impreuna cu sefii de departamente toate rapoartele financiare, veniturile si cheltuielile fiecarui departament, pentru a se asigura ca hotararile cu privire la buget sunt respectate si aduce imbunatatirile necesare.
    Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
    Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru directorii de departamente din subordine.
    Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.

Ce ai nevoie ?

- Studii superioare tehnice inginer constructor -facultate de constructii 
- Flexibilitate in program si decizii, disponibilitate la program prelungit;
- Abilităţi de planificare, organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate;
- Persoană foarte organizată, cu un spirit de observaţie dezvoltat şi orientare către detalii;
- Experienta in coordonarea societatii mai mare de 5 ani cu realizari notabile.
- Foarte bune abilitati de comunicare;
- Foarte bune competente de organizare, planificare, coordonare, control, capacitatea de a lua decizii;
- Capacitate de analiza si sinteza, orientare catre respectarea termenelor si atingerea rezultatelor finale.

-carnet de conducere categorie B

 

Se ofera 

salariu atractiv functie de capacitatea fiecaruia ,masina ,locuinta , stabilitate .